(6-568) Předávací stanice - Kompaktní směšovací PS (teplá voda/teplá voda)  
Zařazení | Popis | Vlastnosti | Modifikace | Výrobce | Ostatní
Zařazení
/ Tepelné soustavy / Rozvody tepla / Úpravny parametrů / Předávací stanice 

Popis
Kompaktní směšovací stanice teplá voda/teplá voda je určena pro přípravu topné vody pro topení na konstantní teplotu nebo podle ekvitermní křivky a pro přípravu teplé vody užitkové. Směšovací stanice je na straně vstupní osazena filtrem mechanických nečistot, okruh topné vody (nebo ÚT) jedním trojcestným regulačním ventilem řídícím stanici na základě venkovní teploty a požadavků ŘS, měřidlem tepla, zpětnou klapkou a ručním regulačním ventilem. Za směšovacím ventilem je pak osazena oběhovým čerpadlem (Grundfos, KSB, Wilo, Sigma), na vratné větvi filtrem mechanických nečistot a pojistným ventilem. Okruh přípravy teplé vody užitkové (TUV) je na straně topné vody osazen dvojcestným regulačním ventilem s havarijní funkcí řídícím teplotu TUV na konstantní teplotu (na základě požadavku ŘS), měřidlem tepla. Na straně sekundární (TUV) filtrem mechanických nečistot na okruhu cirkulace, cirkulačním čerpadlem, zpětnou klapkou a pojistným ventilem. Studená voda (pro přípravu TUV) je přes měřicí trať vedena na vstup do výměníku tepla. Přívod SV může být alternativně na přání doplněn o kompenzátor.

Stanice je standardně osazena řídícími systémy Honeywell, Landys&Gyr. Na přání může být osazena systémem jiným.

Stanice dále obsahuje všechny nutné uzavírací, vypouštěcí a odvzdušňovací armatury, manometry, teploměry a pod.

Není-li součástí dodávky SS její ŘS, neobsahuje stanice žádná čidla ani snímače s vyjímkou ventilů (regulačních,
elektromagnetických) a to bez jejich pohonů. Na stanici jsou pak vevařeny standardní návarky pro montáž jímek a čidel.

Stanice může být samozřejmě dovybavena podle požadavku klienta ať už o čidla, armatury, měřiče nebo o
celé regulační okruhy.

Stanice je dodávána v základní výbavě bez izolací. Izolace bude použita dle přání klienta.

Charakter energetických úspor
Dobrý přestup tepla, nízké tepelné ztráty.
Společné vlastnosti
Vlastnost Hodnota Jednotka Poznámka
Médium  teplá voda     
Teplota  115  °C  primár 
Teplota  55  °C  TUV 
Typ  kompaktní, směšovací     
 

Modifikace:Nová
Vlastnost Hodnota Jednotka Poznámka

Vzhled
Stanice teplá voda/ teplá voda
Stanice teplá voda/ teplá voda

Výrobce, vložil,dodavatelé
Výrobce Termonta Praha a.s., Partyzánská 7, Praha 7 [www]
Vložil ORGREZ a.s., Hudcova 76, Brno
Ostatní
Datum poslední aktualizace 10. května 2001 Ověřeno u výrobce Ano
Datum vložení 10. května 2001 Výrobek se přestal vyrábět Ne
<<Zpět
Server není aktualizován.
E-mail:eis@eis.cz